THÔNG BÁO Tuyển BQT cho diễn đàn

14/10/17
201
639
Picoin
270
Scoin
0
- Họ và Tên: Nam Smith
- Email: namsmith@namsmithit.me , admin@office365vn.io , admin@namsmithit.com , admin@namsmithitz.com , me@hpnhatnam.com , headmaster@namsmithituniversityhcm.edu.vn
- Thời gian online: tuỳ hôm :> nhưng online nhiều
- Lĩnh vực giỏi của bạn:
Quay tay , kích hoạt win , vọc vạch
- Đôi lời giới thiệu về bản thân: hi :>

3 Điều bác Binzz dạy :

* Thực hiện tốt các Quy Định của Diễn Đàn để mem học tập.
* Nhiệt tình với diển đàn
* Hỗ trợ những thắc mắc và yêu cầu chính đáng của Mem.
chắc online nhiều
 
  • Haha
Reactions: NamSmith

VS

Spamer
Thành Viên
2/1/19
232
500
Picoin
31
Scoin
0
- Họ và Tên: Nam Smith
- Email: namsmith@namsmithit.me , admin@office365vn.io , admin@namsmithit.com , admin@namsmithitz.com , me@hpnhatnam.com , headmaster@namsmithituniversityhcm.edu.vn
- Thời gian online: tuỳ hôm :> nhưng online nhiều
- Lĩnh vực giỏi của bạn:
Quay tay , kích hoạt win , vọc vạch
- Đôi lời giới thiệu về bản thân: hi :>

3 Điều bác Binzz dạy :

* Thực hiện tốt các Quy Định của Diễn Đàn để mem học tập.
* Nhiệt tình với diển đàn
* Hỗ trợ những thắc mắc và yêu cầu chính đáng của Mem.
VIP member rồi còn gì nữa