XF2 [TH] Post Comments 1.0.2 Patch Level 2

 • Người tạo chủ đề Binzz
 • Ngày bắt đầu
 • Người tạo chủ đề
 • Admin
 • #1

Binzz

Bình dân thôi hà
428
978
Thời Gian Online
28d 11h 32m
Awards
5
 • Star Gold
 • VIP Awards Pixel 2
 • Icon test
 • Rich Kid
 • Trusted MemberPost Comments
Modernize your forum’s discussions with Post Comments. Like Reddit and Facebook, keep your post replies inline so the discussion is relative and easy to follow. With Post Comments, your users can comment on each other’s posts without disrupting the thread or having private conversations. Users are familiar with and expect this type of discussion format.

Administrator Features
 • Set the nested level maximum depth, up to a depth of 4 comments
 • Integrates well with XPress, our WordPress bridge, and UI.X 2
 • Supports most major add-ons
Xem tập tin đính kèm 781
 

Tệp đính kèm

Top

Đã phát hiện AdBlock

Ái chà chà! không nên chặn quảng cáo trên web của chúng tôi!

phần mềm chặn quảng cáo thực hiện công việc tuyệt vời trong việc chặn quảng cáo, nhưng nó cũng chặn các tính năng hữu ích của trang web của chúng tôi. mình khuyên bạn nên tắt AdBlocker đi.

Ok! Tôi đã tắt nó