Thủ Thuật Reset Windows Update in Windows 10

thinhnhd

VIP member
VIP
3/2/19
375
590
Picoin
177
Scoin
0
Cách reset Windows Update trong Windows 10


Windows Update giữ cho Windows 10 được cập nhật bằng cách tải xuống và cài đặt các bản cập nhật, trình điều khiển và hotfix mới nhất do Microsoft phát hành.

Đôi khi bạn có thể gặp sự cố với Windows Update như không thể tải xuống hoặc cài đặt các bản cập nhật, thông báo lỗi, không thể tìm kiếm các bản cập nhật mới, v.v. Những loại sự cố này có thể xảy ra khi cơ sở dữ liệu hoặc các thành phần của Windows Update bị hỏng, một hoặc nhiều dịch vụ liên quan đến Windows Update không chạy, v.v.

Đặt lại các thành phần và lịch sử Windows Update thường có thể giải quyết các loại sự cố này.

Hướng dẫn này sẽ chỉ cho bạn cách đặt lại hoàn toàn các thành phần, lịch sử và chính sách của Windows Update về mặc định trong Windows 10.

Bạn phải đăng nhập với tư cách quản trị viên để đặt lại Windows Update

1. Click/tap on the Download button below to download the .bat file below.

Reset_Reregister_Windows_Update_Components.bat

download

2. Save the .bat file to your desktop.

3. Unblock the .bat file.

4. Right click or press and hold on the .bat file, and click/tap on Run as administrator.

5. If prompted by UAC, click/tap on Yes to approve.6. When finished, restart the computer to apply. It is important to restart the computer right after running the .bat file.

nguon : Shawn - Tenforum
 

Tệp đính kèm