Khóa thành viên thanh951724

  • Người tạo chủ đề Bi
  • Ngày bắt đầu

Bi

Thành Viên BQT
Thành Viên
38
28
Awards
0
Picoin
20
Scoin
0
Thành viên bị khóa: thanh951724
Người khóa & chịu trách nhiệm lên hành vi khóa này: Binzz
Ngày khóa: 27 Aug 2019
Thời hạn mở khóa: Never
Lý do: đăng bài SEO bài bạc