Khóa thành viên cuongmy

  • Người tạo chủ đề Bi
  • Ngày bắt đầu

Bi

Thành Viên BQT
Thành Viên
14/10/17
37
28
Picoin
15
Scoin
0
Thành viên bị khóa: cuongmy
Người khóa & chịu trách nhiệm lên hành vi khóa này: Binzz
Ngày khóa: 03 Aug 2019
Thời hạn mở khóa: Never
Lý do: Spam bài viết SEO