THÔNG BÁO Ghi Nhận Và Xử Lý Mức Độ Từ Điểm Cảnh Cáo

  • Người tạo chủ đề Binzz
  • Ngày bắt đầu
14/10/17
185
604
Picoin
229
Scoin
0
chào các bạn! mức độ và điểm cảnh cáo có từ rất lâu. nhưng chưa chính thức công bố và xử lý đúng. Nay mình xin thông báo mức độ xử lý vi phạm, và các thang điểm cảnh cáo cho các hành vi vi phạm ở diễn đàn như sau :

- 1=> Viết nhằm box:
+ thành viên mới (có số bài viết dưới 50) : 5đ cảnh cáo + xóa bài viết (số điểm vĩnh viễn không hết hạn)
+ thành viên trên 50 bài viết: 2đ cảnh cáo (số điểm vĩnh viễn không hết hạn)
+ thành viên VIP: 1đ cảnh cáo + sẽ bị xóa điểm cảnh cáo sau 1 tháng kể từ ngày bị cảnh cáo

- 2=> 2 hoặc nhiều thành viên sủ dụng từ ngữ kích động, gây mất đoàn kết diễn đàn:
+ thành viên mới (có số bài viết dưới 50) : tùy theo thái độ mà phân vào mức độ xử lý
* bình tĩnh: tất cả những người có thái độ tốt: 10đ cảnh cáo
* không kiểm soát: banned 7 ngày (xử lý unban tại đây nếu thái độ tốt hơn, tài khoản phụ sẽ được gộp với tài khoản bị banned để cộng dồn điểm bài viết hoặc ở đây)
+ thành viên trên 50 bài viết: xử lý như thành viên mới, cụ thể sẽ bị cộng 8đ cảnh cáo, thời gian banned là 3 ngày
+ thành viên VIP: 5đ cảnh cáo + sẽ bị xóa điểm cảnh cáo sau 45 ngày kể từ ngày bị cảnh cáo

các vấn đề khác vui lòng xem ở đây

*** thế điểm cảnh cáo sẽ xử lý thế nào?

- khi có đủ điểm cảnh cáo sẽ có khùng hình phạt tiếp theo:
+* điểm cảnh cáo : bị khóa tài khoản * ngày
+ bị mất tít xanh sau khi có * điểm cảnh cáo

Ngoài ra chúng tôi có toàn quyền thay đổi hay sửa chữa các điều khoản và nội quy này. Xin vui lòng đọc các trang này thường xuyên để biết các thay đổi và bổ sung thông tin đó.

PS : chúng tôi tuyễn BQT thường xuyên vui lòng kham khảo ở
đây