Thủ Thuật Fix No Boot Device Available Error Windows 10

thinhnhd

VIP member
VIP
3/2/19
359
586
Picoin
145
Scoin
0
Nguyên nhân nào dẫn đến "Boot Device Not Found"?
 • The hard disk from which your system boot is corrupted
 • BOOTMGR is missing or corrupted
 • MBR or boot sector is damaged
 • NTLDR is missing or corrupted
 • Boot order is not set correctly
 • System files are damaged
 • Ntdetect.com is missing
 • Ntoskrnl.exe is missing
 • NTFS.SYS is missing
 • Hal.dll is missing
Cách Fix "No Boot Device Available" Error Windows 10

Method 1: Run startup/Automatic Repair
Method 2: Enable UEFI Boot
Method 3: Change Boot order in BIOS setup
Method 4: Run CHKDSK and SFC
Method 5: Repair your Boot sector
Method 6: Change the Active Partition in Windows
Method 7: Repair Windows Image
Method 8: Repair Install Windows 10

Method 1: Run startup/Automatic Repair

1. Cho đĩa cài đặt windows vào và restart PC.
2. Khi dòng chữ "Press any key to boot from CD or DVD" thì bấm 1 phím bất kỳ để tiếp tục.
3. Chọn lựa ngôn ngữ rồi click Next. Click Repair your computer ở phía dưới bên trái.
4. Click Troubleshoot.
5. On Troubleshoot screen, click Advanced option.
6. On the Advanced options screen, click Automatic Repair or Startup Repair.
7. Chờ đợi đến khi Windows Automatic/Startup Repairs chạy xong.

8. Restart và kiểm tra có thể Fix No Boot Device Available Error Windows 10 đã thành công, nếu không , tiếp tục sang Method 2 .

Method 2: Kiểm tra định dạng ổ cứng ở MBR hay GPT nếu HDD đang là GPT thì Enable UEFI Boot

1. Restart your PC và bấm F2 hoặc Del để vào Boot Setup.
2. Hãy chắc chắn rằng các dòng sau được thay đổi phù hợp với PC của bạn:
3. bấm F10 để Save and Exit the boot setup.
4. Restart và kiểm tra có thể Fix No Boot Device Available Error Windows 10 đã thành công, nếu không , tiếp tục sang Method 3 .

Method 3: Change Boot order in BIOS setup

1. Restart your PC và bấm F2 hoặc Del để vào Bios Setup.
2.Chuyển sang phần Boot.

3.Bây giờ hãy kiểm tra xem thứ tự khởi động có đúng hay không.


4. Sau khi thiết lập đúng thứ tự Boot hãy Restart và kiểm tra có thể Fix No Boot Device Available Error Windows 10 đã thành công, nếu không , tiếp tục sang Method 4.

Method 4: Run CHKDSK and SFC

1. Lặp lại Method 1 nhưng lần này chọn Command Prompt.
2. Gõ các lệnh dưới rồi enter ( lần lượt)
Note: Hãy Đảm bảo bạn sử dụng ký tự ổ đĩa mà bạn nhập vào là ổ đĩa mà Windows hiện đang được cài đặt

3. Exit the command prompt and restart your PC.

4. Hãy Restart và kiểm tra có thể Fix No Boot Device Available Error Windows 10 đã thành công, nếu không , tiếp tục sang Method 5.

Method 5: Repair your Boot sector

1. Lặp lại Method 1 nhưng lần này chọn Command Prompt.

684

2.Nhập lần lượt các câu lệnh như bên dưới rồi enter:
3. Nếu lệnh trên thất bại thì nhập các lệnh sau vào cmd:
4. Exit the cmd and restart your Windows.

Method 6: Change the Active Partition in Windows

1. Lặp lại Method 1 nhưng lần này chọn Command Prompt.

685
2.Nhập lần lượt các lệnh sau rồi enter:Lưu ý: Luôn đánh dấu Phân vùng dành riêng cho hệ thống -System Reserved Partition (thường là 100 mb) và nếu bạn không có phân vùng dành riêng cho hệ thống thì hãy đánh dấu C là active partition.


3. Close the command prompt and restart your PC. In many cases, this method was able to Fix No Boot Device Available Error Windows 10.
Method 7: Repair Windows Image

1.Open Command Prompt and enter the following command:
2. Press enter to run the above command and wait for the process to complete, usually, it takes 15-20 minutes.


NOTE: If the above command doesn't work then try on the below:

Dism /Image:C:\offline /Cleanup-Image /RestoreHealth /Source:c:\test\mount\windows
Dism /Online /Cleanup-Image /RestoreHealth /Source:c:\test\mount\windows /LimitAccess

3. After the process is completed restart your PC.

Method 8: Repair Install Windows 10
 
 • Like
Reactions: PST502