Đăng Ký Nhận Tít Xanh Lơ

  • Người tạo chủ đề Binzz
  • Ngày bắt đầu
240
687
Awards
3
vn-cntt.com
  • Icon test
  • Rich Kid
  • Trusted Member
Picoin
144
Scoin
5
Mình tạo bài viết này nhằm mục đích phát tít xanh lơ cho thành viên, đặc quyền tít xanh lơ này vui lòng xem phía dưới

- để nhận tít xanh lơ, thỏa mãng những điều kiện sau:
+ Online trên 5h ở web (1)
+ có số bài trên 50 bài viết
+ có tổng số Like là 10
+ Thông tin phải đầy đủ (tránh nick ảo)
+ VIP : có quyền nhận ngay khi đang có VIP không cần bất cứ điều kiện gì cả (không yêu cầu cần có VIP)

- Có tít xanh để làm gì ?
+ Ưu tiên trước, người dùng không có tít sau.
+ nhỉ nhiên là đẹp
+ ..... (v..v)

- làm thế nào để nhận?

+ vui lòng bình luận Topic này như sau
* tên tài khoản:
* Email trên tài khoản:

(1) do chức năng vừa phát triển nên không nhất thiết cần phải trên 5h cho 1 số tài khoản