BÁN CPU E5-2630V2

LongEngie

Super Moderators
Thành Viên BQT
14/2/19
300
424
Picoin
55
Scoin
0
Bạn có thể ghi thêm thông tin như địa chỉ, thời gian chip chạy server, ... dc ko? như vậy ng ta có thêm thông tin hơn