Activation AOI Tool by Savio

   3 Kiếm 100K Từ MOMO (Cho thành viên chưa Đăng ký)

LongEngie

Super Moderators
Thành Viên BQT
14/2/19
283
409
Picoin
37
Scoin
0
Chắc có một số người đã quá quen thuộc với cái tool này nên mình sẽ tóm tắt sơ lược thôi
654

Tính năng chính:
 1. Kích hoạt các phiên bản Windows 10 bằng bản quyền số (digital lisence) vĩnh viễn (trừ LTSC2019 chỉ có 39 năm), thực chất nó chính là W10 Digital Script.
 2. Kích hoạt Windows/Office bằng kms online 6 tháng, có thể tự động gia hạn (bao gồm visio và project).
 3. Hỗ trợ kích hoạt key by phone - online cho toàn office-win.
 4. Chuyển đổi office từ retail sang volume và ngược lại.
 5. Check bản quyền Win/Office. Xóa bỏ các license office dư thừa.
 6. Chuyển đổi các bản windows ().
Những thay đổi so với 3.0:
 • Active KMS Office Mondo 2016 (Office 365).
Đây giới thiệu thôi, VUI LÒNG ĐỌC KỸ HDSD TRƯỚC KHI DÙNG

---------------------------------

Nội dung ở đây đã được bảo vệ và bị ẨN, để xem trước tiên bạn cần Đăng nhập hoặc Đăng ký và thực hiện yêu cầu từ Chủ Topic đưa ra.

---------------------------------


Tác giả: Dominic Savio
Nguồn: Hội quán Công nghệ Tin học
 
9/1/19
5
12
Picoin
4
Scoin
0
Chắc có một số người đã quá quen thuộc với cái tool này nên mình sẽ tóm tắt sơ lược thôi
Xem tập tin đính kèm 654

Tính năng chính:
 1. Kích hoạt các phiên bản Windows 10 bằng bản quyền số (digital lisence) vĩnh viễn (trừ LTSC2019 chỉ có 39 năm), thực chất nó chính là W10 Digital Script.
 2. Kích hoạt Windows/Office bằng kms online 6 tháng, có thể tự động gia hạn (bao gồm visio và project).
 3. Hỗ trợ kích hoạt key by phone - online cho toàn office-win.
 4. Chuyển đổi office từ retail sang volume và ngược lại.
 5. Check bản quyền Win/Office. Xóa bỏ các license office dư thừa.
 6. Chuyển đổi các bản windows ().
Những thay đổi so với 3.0:
 • Active KMS Office Mondo 2016 (Office 365).
Đây giới thiệu thôi, VUI LÒNG ĐỌC KỸ HDSD TRƯỚC KHI DÙNG
No quote
Tác giả: Dominic Savio
Nguồn: Hội quán Công nghệ Tin học
 
 • Like
Reactions: Binzz
7/6/19
2
0
Picoin
4
Scoin
0
Chắc có một số người đã quá quen thuộc với cái tool này nên mình sẽ tóm tắt sơ lược thôi
Xem tập tin đính kèm 654

Tính năng chính:
 1. Kích hoạt các phiên bản Windows 10 bằng bản quyền số (digital lisence) vĩnh viễn (trừ LTSC2019 chỉ có 39 năm), thực chất nó chính là W10 Digital Script.
 2. Kích hoạt Windows/Office bằng kms online 6 tháng, có thể tự động gia hạn (bao gồm visio và project).
 3. Hỗ trợ kích hoạt key by phone - online cho toàn office-win.
 4. Chuyển đổi office từ retail sang volume và ngược lại.
 5. Check bản quyền Win/Office. Xóa bỏ các license office dư thừa.
 6. Chuyển đổi các bản windows ().
Những thay đổi so với 3.0:
 • Active KMS Office Mondo 2016 (Office 365).
Đây giới thiệu thôi, VUI LÒNG ĐỌC KỸ HDSD TRƯỚC KHI DÙNG
Nội dung ẩn do bạn chưa đủ điều kiện xem
Tác giả: Dominic Savio
Nguồn: Hội quán Công nghệ Tin học
Cám ơn tác giả nhiều nhiều
 

LongEngie

Super Moderators
Thành Viên BQT
14/2/19
283
409
Picoin
37
Scoin
0
AOI TOOLS ver 3.1.2 đã về:
662

Tính năng chính:
 1. Kích hoạt các phiên bản Windows 10 bằng bản quyền số (digital lisence) vĩnh viễn (trừ LTSC2019 chỉ có 39 năm), thực chất nó chính là W10 Digital Script.
 2. Kích hoạt Windows/Office bằng kms online 6 tháng, có thể tự động gia hạn (bao gồm visio và project).
 3. Hỗ trợ kích hoạt key by phone - online cho toàn office-win.
 4. Chuyển đổi office từ retail sang volume và ngược lại.
 5. Check bản quyền Win/Office. Xóa bỏ các license office dư thừa.
 6. Chuyển đổi các bản windows ().
Những thay đổi so với 3.0:
 • Sửa lỗi sử dụng KMS mất bản quyền số KMS38 của LTSC 2019
Đây giới thiệu thôi, VUI LÒNG ĐỌC KỸ HDSD TRƯỚC KHI DÙNG

---------------------------------

Nội dung ở đây đã được bảo vệ và bị ẨN, để xem trước tiên bạn cần Đăng nhập hoặc Đăng ký và thực hiện yêu cầu từ Chủ Topic đưa ra.

---------------------------------


Tác giả: Dominic Savio
Nguồn: Hội quán Công nghệ Tin học
 
 • Like
Reactions: LeTien
30/4/19
4
0
Picoin
6
Scoin
0
Chắc có một số người đã quá quen thuộc với cái tool này nên mình sẽ tóm tắt sơ lược thôi
Xem tập tin đính kèm 654

Tính năng chính:
 1. Kích hoạt các phiên bản Windows 10 bằng bản quyền số (digital lisence) vĩnh viễn (trừ LTSC2019 chỉ có 39 năm), thực chất nó chính là W10 Digital Script.
 2. Kích hoạt Windows/Office bằng kms online 6 tháng, có thể tự động gia hạn (bao gồm visio và project).
 3. Hỗ trợ kích hoạt key by phone - online cho toàn office-win.
 4. Chuyển đổi office từ retail sang volume và ngược lại.
 5. Check bản quyền Win/Office. Xóa bỏ các license office dư thừa.
 6. Chuyển đổi các bản windows ().
Những thay đổi so với 3.0:
 • Active KMS Office Mondo 2016 (Office 365).
Đây giới thiệu thôi, VUI LÒNG ĐỌC KỸ HDSD TRƯỚC KHI DÙNG
Nội dung ẩn do bạn chưa đủ điều kiện xem
Tác giả: Dominic Savio
Nguồn: Hội quán Công nghệ Tin học
thanks
 
30/4/19
4
0
Picoin
6
Scoin
0
AOI TOOLS ver 3.1.2 đã về:
Xem tập tin đính kèm 662

Tính năng chính:
 1. Kích hoạt các phiên bản Windows 10 bằng bản quyền số (digital lisence) vĩnh viễn (trừ LTSC2019 chỉ có 39 năm), thực chất nó chính là W10 Digital Script.
 2. Kích hoạt Windows/Office bằng kms online 6 tháng, có thể tự động gia hạn (bao gồm visio và project).
 3. Hỗ trợ kích hoạt key by phone - online cho toàn office-win.
 4. Chuyển đổi office từ retail sang volume và ngược lại.
 5. Check bản quyền Win/Office. Xóa bỏ các license office dư thừa.
 6. Chuyển đổi các bản windows ().
Những thay đổi so với 3.0:
 • Sửa lỗi sử dụng KMS mất bản quyền số KMS38 của LTSC 2019
Đây giới thiệu thôi, VUI LÒNG ĐỌC KỸ HDSD TRƯỚC KHI DÙNG
Nội dung ẩn do bạn chưa đủ điều kiện xem
Tác giả: Dominic Savio
Nguồn: Hội quán Công nghệ Tin học
Thanks ad
 
15/5/19
7
1
Picoin
14
Scoin
0
Chắc có một số người đã quá quen thuộc với cái tool này nên mình sẽ tóm tắt sơ lược thôi
Xem tập tin đính kèm 654

Tính năng chính:
 1. Kích hoạt các phiên bản Windows 10 bằng bản quyền số (digital lisence) vĩnh viễn (trừ LTSC2019 chỉ có 39 năm), thực chất nó chính là W10 Digital Script.
 2. Kích hoạt Windows/Office bằng kms online 6 tháng, có thể tự động gia hạn (bao gồm visio và project).
 3. Hỗ trợ kích hoạt key by phone - online cho toàn office-win.
 4. Chuyển đổi office từ retail sang volume và ngược lại.
 5. Check bản quyền Win/Office. Xóa bỏ các license office dư thừa.
 6. Chuyển đổi các bản windows ().
Những thay đổi so với 3.0:
 • Active KMS Office Mondo 2016 (Office 365).
Đây giới thiệu thôi, VUI LÒNG ĐỌC KỸ HDSD TRƯỚC KHI DÙNG
Nội dung ẩn do bạn chưa đủ điều kiện xem
Tác giả: Dominic Savio
Nguồn: Hội quán Công nghệ Tin học
tks