XF2 [8WR] Discord Integration 2.1.0.6

 • Người tạo chủ đề
 • Admin
 • #1

Binzz

Bình dân thôi hà
425
971
Thời Gian Online
28d 6h 39m
Awards
5
 • Star Gold
 • VIP Awards Pixel 2
 • Icon test
 • Rich Kid
 • Trusted Member
This addon integrates your Discord server with your XenForo forums. It allows you to assign roles on your Discord server based on usergroups in XenForo, as well as post messages directly from XenForo to your Discord server.

Demo:

Basic Features:
 • Allows registration/login on XenForo through Discord OAuth2
 • Assign roles on your guild/server based on usergroups in XenForo
 • Enforce username matching from XenForo to your guild/server
 • Enforce bans on your guild/server when someone is banned on XenForo
 • Post new threads, replies and status updates to channels on your guild/server
Installation:
 • Follows the basic XF addon procedures:
  Add-ons - XenForo 2 Manual
 • Don't forget to set up your permissions
 

Tệp đính kèm

Top

Đã phát hiện AdBlock

Ái chà chà! không nên chặn quảng cáo trên web của chúng tôi!

phần mềm chặn quảng cáo thực hiện công việc tuyệt vời trong việc chặn quảng cáo, nhưng nó cũng chặn các tính năng hữu ích của trang web của chúng tôi. mình khuyên bạn nên tắt AdBlocker đi.

Ok! Tôi đã tắt nó