xperia

  1. Hắc Hường

    Miễn phí XPERIA™ Live in Space Theme (còn 5 ngày)

    Như tiêu đề anh em nào đang xài thiết bị Xperia có thể tải về và trải nghiệm theme mới để thêm phần mới mẻ :v Link: http://vn-cntt.com/link/xperia-space Một số screen shot: #Waii