wintohdd

  1. LongEngie

    Giveaway WintoHDD Professional (10/6/2019 --> 16/6/2019)

    Chương trình giveaway (10/6/2019 --> 16/6/2019) WintoHDD khá nổi tiếng đối với những người cài windows khi nó cho khả năng cài mới hệ điều hành từ ổ cứng, cài hệ điều hành song song và di chuyển hệ điều qua các ổ đĩa, cũng như clone. Đây là phiên bản Proffesional cho phép bạn cài được bản Pro...
  2. Binzz

    Phần Mềm WinToHDD Professional - Cài Windows không cần USB hoặc CD/DVD

    WinToHDD phép bạn cài đặt hoặc cài đặt lại Windows 10 / 8.1 / 8/7 / Vista mà không cần một đĩa CD / DVD hoặc ổ đĩa USB. Với điều này All-in-One Windows Deployment Tool, bạn có thể dễ dàng cài đặt lại Windows, cài đặt Windows vào ổ đĩa khác hơn là một trong những nơi hệ điều hành Windows của bạn...