wifi

  1. LamHai

    Giao thức mã hóa chuẩn WPA3 sắp xuất hiện - Wifi sẽ được bảo mật hơn

    Sau khi giao thức mã hóa của WPA2 trong năm 2017 bị tin tặc tấn công nhờ lỗ hổng mang tên KRACK. Hiệp hội Wi-Fi đã công bố giao thức không dây mới WPA3 thay thế giao thức WPA2 và tăng cường bảo mật Giao thức mã hóa của WPA2 là giao thức bảo mật mạng được sử dụng rộng rãi trong 14 năm, với hàng...