visual studio

  1. LongEngie

    Tin Tức Microsoft đang chuẩn bị đưa Visual Studio vào trình duyệt, giới thiệu .NET5 và ra mắt ML.NET 1.0

    Nguồn: dịch từ Venture Beat Tại Build - hội nghị cho nhà phát triển hàng năm của Microsoft, Visual Studio và .NET là chủ đề chính của hội nghị. Build 2019 này không có khác biệt so với lúc trước: Microsoft preview các tính năng mới của Visual Studio cho làm việc từ xa, giới thiệu lộ trình thư...
  2. Hắc Hường

    Key cho Visual Studio 2017

    Microsoft đã cho ra mắt phiên bản chính thức kế tiếp của Visual Studio - Visual Studio 2017. Với phiên bản này có một vài cải tiến như: Cài đặt sẽ nhanh hơn và có giao diện mới Hỗ trợ C++14 tốt hơn xíu và hỗ trợ CMake Hỗ trợ các tính năng mới của C# 7.0 vs Visual Basic 15 Hỗ trợ .NET Core và...