vegas

  1. Binzz

    Phần Mềm VEGAS Movie Studio 14 Free - Nhận Key Bản Quyền

    VEGAS Movie Studio cho phép sử dụng các lệnh kéo thả để thêm ảnh động, cuộn tiêu đề hay phát video ngược, phát video nhanh hay chậm và thêm các lớp chuyển tiếp cho video tùy thích. Sony Movie Studio cũng là công cụ biên tập video đến từ nhà phát hành Sony có nhiều tính năng tương tự với phần...