tính năng mới

  1. lethetandz

    Google ra mắt tính năng chặn quảng cáo trên trình duyệt

    Tính năng chặn quảng cáo được nhiều người dùng mong đợi chính thức được Google ra mắt hôm 15/2. Tuy nhiên, nó chỉ áp dụng trên một số quảng cáo vi phạm chính sách. Hôm 15/2, Google chính thức cung cấp công cụ chặn quảng cáo cho người dùng. Tính năng mới của Google chỉ cho phép chặn những quảng...