tính năng mới của messenger

  1. Dominic

    Thủ Thuật Tính năng thua hồi trong messenger

    Tính năng thu hồi (unsend) sẽ cho phép người dùng Facebook Messenger lấy lại tin nhắn sai chính tả hoặc đơn giản là nhầm đến người bên kia. Vậy làm thế nào để sử dụng tính năng này? Hiện tại tính năng này đang giới hạn cho người dùng Messenger ở các thị trường Ba Lan, Bolivia, Colombia và...