tìm kiếm khách hàng

  1. vanchien123

    Tìm kiếm hotgirl, KH, DJ... trên Facebook bằng Graph Search

    Hôm nay mình xin chia sẻ vài cú pháp Graph Search cơ bản để mọi người có thể dễ dàng tìm kiếm khách hàng trên Facebook. Để bán hàng online trên Facebook hiệu quả bạn cần biết khách hàng của mình ở đâu. Dựa vào hệ thống Graph Search của Facebook, mình đã nghiên cứu và tìm ra được một vài cú pháp...