thủ thuật windows

  1. Hắc Hường

    Thủ Thuật Cách thêm Control Panel Menu vào phải chuột

    Đã có lúc bạn muốn vào Control Panel để uninstall một ứng dụng nào đó hoặc làm một việc gì đó mà phải tìm kiếm lằng nhằng không? Đây chính là giải pháp cho các bạn vừa tiện vừa đỡ mất thời gian - thêm Control Panel menu vào phải chuột. Sau đây là cách thực hiện: Đầu tiên là các bạn tải file này...