thủ thuật ios

  1. Dominic

    Thủ Thuật Ẩn trạng thái online của bạn trong Messenger

    Khi bạn online trên Facebook thì bạn sẽ hiển thị trạng thái online của mình và xuất hiện trên danh sách online của bạn bè (chấm xanh kế bên avatar hiển thị trạng thái online). Nhưng sẽ có lúc vì 1 lí do nào đó mà bạn không còn muốn bật đèn xanh nữa :)) Tùy chọn này sẽ giúp bạn thay đổi trạng...