thủ thuật android

  1. Hắc Hường

    Phần Mềm Vidmate - Ứng dụng tải nhạc, video... từ Youtube, Facebook... tốt nhất trên điện thoại

    Nếu như bạn xem một video hay nào đó trên Youtube hoặc Facebook và bạn muốn lưu về máy để coi lại, nhưng Youtube hoặc Facebook lại không cho chúng ta tải về máy. Nếu muốn tải về lưu trong máy thì phải dùng tới máy tính để tải về rồi chép sao chép vào điện thoại, thật là phiền đúng không. Vì thế...