tăng tương tác

  1. vanchien123

    Hướng dẫn sử dụng phần mềm Simple Account để tăng tương tác Facebook bán hàng

    Tại sao Facebook bán hàng tương tác kém ? So sánh Facebook bán hàng và Facebook sinh hoạt cá nhân của bạn để thấy rõ các điểm khác biệt: Facebook bán hàng : Ít tương tác với KH Chỉ đăng bài bán hàng, không cập nhật đời sống Ít kết bạn với KH mới Avatar , ảnh bìa fake gái xinh Không cập nhật...