steam

  1. LamHai

    5 vấn đề Valve cần giải quyết trên Steam trong năm 2018

    Valve đã trở thành một phần quan trọng trong cộng đồng game PC, nhất là khi công ty ra mắt hệ thống Steam cách đây hơn một thập kỷ. Nhưng điều đó không đồng nghĩa với việc hệ thống cửa hàng và các dự án khác của họ không tồn tại những khiếm khuyết gây khó chịu. Đây là năm vấn đề mà người viết hy...