server 2008

  1. QuyenIT

    Share Key Server 2008 R2 Std and Ent Volume:MAK (MAK_B) online update 30day

    Key:RHBX2-YCHYH-WDPCM-3K3QF-CRJ6V Description:Server 2008 R2 Std and Ent Volume:MAK (MAK_B) Remain:641 Detection Time:25/02/2019 09:51:37 Key:MTGBP-QGXWK-BVC33-KG7P9-W8FYB Description:Server 2008 R2 Std and Ent Volume:MAK (MAK_B) Remain:497 Detection Time:25/02/2019 09:51:44...
  2. ducnghia141

    Cài đặt HĐH Windows Server 2008 và ping kiểm tra giữa 2 máy

    Xin chào các bạn trong diễn đàn Đây là nơi để chúng ta trao đổi tất cả về vấn đề quản trị hệ thống mạng domain thông qua windows server Mình sẽ làm các bài thực hành thực tế , chúng ta cùng thảo luận nha !!! - Thực hành 1: cài đặt HDH windows server 2008 và ping kiểm tra giữa 2 máy