power ponit

  1. thanhtam28ss

    Share khóa học Office chuyên nghiệp

    Thông tin về khóa học: Microsoft Excel: Khóa này gồm 17 phần gồm các video hướng dẫn học kèm theo bài tập cho các bạn thực hành Microsoft PowerPoint: Khóa này gồm 24 phần từ Làm quen với PowerPoint cho đến Quản lý file PowerPoint Online Microsoft Word: Khóa này gồm 19 phần từ Giới thiệu...