pitech

  1. Dominic

    Thủ Thuật Xóa vĩnh viễn tài khoản Instagram bằng trình duyệt máy tính

    1) Instagram không cho phép bạn xóa vĩnh viễn tài khoản từ ứng dụng chính trong điện thoại của bạn, vì vậy để xóa bạn cần phải vào trình duyệt máy tính của bạn. Truy cập đường link để vào trang xóa tài khoản sau đó điền thông tin tài khoản của bạn...
  2. Dominic

    Thủ Thuật Tăng thời lượng pin trên Iphone bằng 4 cách đơn giản

    1. Tắt định vị vị trí Để tắt bạn có thể làm theo từng bước như sau: - Vào cài đặt của điện thoại - Cuộn và tìm "Bảo mật" ( Privacy) - Chọn Dịch vụ vị trí -Trượt nút gạt bên cạnh Dịch vụ vị trí sang vị trí Off (Tắt). 2. Tắt làm mới ứng dụng nền Làm theo hướng dẫn bên dưới để tắt chế độ làm...