phát hiện lỗi facebook được nhận tiền

  1. Dominic

    Tin Tức Tìm lỗi trên hệ sinh thái Facebook giải thưởng lên đến "40 ngàn" USD

    Chương trình tìm lỗ hổng săn tiền thưởng của Facebook là một hoạt động thường niên để khuyến khích các nhà nghiên cứu bảo mật tham gia trợ giúp Facebook khắc phục các lỗ hổng bảo mật trước khi bị tin tặc khai thác. Theo công bố, bất kỳ nhà nghiên cứu bảo mật nào tìm thấy lỗ hổng bảo mật trong...