phản kích android

  1. TrungShin

    Phản Kích Mobile - Game VTC - Chế độ bắn Sinh Tồn và Thử Thách

    ** Trải nghiệm chế độ bắn Sinh Tồn cùng Thử Thách ** - Phản Kích Mobile - Sắp được NPH Game VTC ra mắt thị trường Việt Nam . - Trước đây , Phản Kích Mobile có phiên bản quốc tế với tên game Fatal Raid . - Và mình đang trải nghiệm trước bản quốc tế , để chúng ta có kinh nghiệm và cùng chiến Phản...
  2. TrungShin

    Phản Kích Mobile - Game VTC sắp ra mắt thị trường Việt Nam

    Phản Kích Mobile - Một game mà VTC sắp sửa ra mắt thị trường Việt Nam . Trước mắt mình có trải nghiệm game này trên phiên bản quốc tế ( Fatal Raid ) Ở Việt Nam thì chắc cũng sắp ra mắt rồi đấy ,mình sẽ cập nhật cho các bạn khi nào có thông tin !