on1 effects

  1. Binzz

    Phần Mềm ON1 Effects 2018 Free license 59$

    Một trình biên tập ảnh đầy đủ tính năng hoạt động như một plug-in cho Adobe® Photoshop® và Lightroom®, hoặc như một ứng dụng độc lập. Duyệt và quản lý hình ảnh của bạn, nơi chúng được lưu trữ; , và ổ đĩa mạng nội bộ bên ngoài hoặc dịch vụ đám mây. Hiệu ứng Tất cả mọi thứ bạn cần để thêm bất kỳ...