not anti virus

  1. Binzz

    Đã đến lúc ngừng sử dụng các phần mềm diệt virus

    Các nhà phát triển trình duyệt web cho rằng đã đến lúc người dùng từ bỏ các phần mềm diệt virus. Robert O'Callahan, cựu nhân viên phát triển Firefox (thuộc Mozilla) nói rằng phần mềm chống virus và các công ty cung cấp chúng là “khủng khiếp”. Ông khuyên bạn nên gỡ bỏ cài đặt phần mềm chống...