nhà phát hành

  1. LamHai

    Nhà phát triển phần mềm là công việc lý tưởng nhất tại Mỹ trong năm 2018

    Theo US News và World Report, nhà phát triển phần mềm được coi là công việc mang lại sự cân bằng tuyệt vời giữa công việc và cuộc sống. US News và World Report vừa công bố bảng xếp hạng 100 công việc tốt nhất tại Mỹ hàng năm. Bảng xếp hạng được đánh giá dựa trên các yếu tố như mức căng thẳng...