momo

  1. Hắc Hường

    Nhận 23k nạp tiền điện thoại từ Ví Momo

    Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn nhận 23k nạp tiền điện thoại từ ứng dụng Ví Momo. Những ai đã và đang sử dụng Ví Momo thì hãy mau vào ứng dụng để xem mình có được lì xì không nhé! Vì có một số bạn nhận được lì xì 23k từ Momo còn số bạn thì không có. Bước 1. Khi đăng nhập vào Momo, các bạn...