metro apps

  1. TTTH0102

    Phần Mềm Nhanh tay nhận ngay 10 apps free trị giá $1800 chuyên chỉnh sửa video trên Windows 10 Store

    Hôm nay Microsoft Store đang free cho chúng ta tân 10 apps chuyên chỉnh sửa video không biết vì sao nữa :v . Thấy các apps khá thú vị nên anh em nhanh chân nhận nào số lượng có hạn. Cùng nhau test nha :V 1 - Movie Maker & Video Editor : Slideshow Maker Pro - $399.99 2 - GIF Maker - Photos to...