mediatrans

  1. Binzz

    Download WinX MediaTrans - Quản lý và sao lưu dữ liệu cho cac thiết bị iOS (kèm theo key bản quyền)

    WinX MediaTrans cho phép bạn di chuyển dễ dàng các dữ liệu từ các thiết bị iPhone, iPad sang máy tính và ngược lại. Việc chuyển đổi này sẽ giúp người dùng quản lý tốt hơn các tập tin trên thiết bị của mình, đồng thời có thể giải phóng dung lượng cho iPhone để bạn kịp thời lưu những dữ liệu mới...