logon

  1. ducnghia141

    Nâng cấp Domain và join máy client vào domain

    Xin chào các bạn trong diễn đàn Đây là nơi để chúng ta trao đổi tất cả về vấn đề quản trị hệ thống mạng domain thông qua windows server Mình sẽ làm các bài thực hành thực tế , chúng ta cùng thảo luận nha !!! - Thực hành 2: Nâng cấp Domain và join máy client vào domain