khắc phục màn hình bị sẫm màu trên windows 10

  1. lethetandz

    Khắc phục màn hình bị sẫm màu trên Windows 10

    Hôm nay mình bị tình trạng màn hình trên Windows 10 bị màu đậm tối thui, nhìn các icon không thấy rõ. Lý do là mình vừa Update Driver Card Onboard của Intel và Driver của màn hình. Tình trạng này bị trên Windows 10 build 1709 và mới nhất. Các Version trước đó thì mình chưa bị. Sau khi loay hoay...