keylogger

  1. thanhtam28ss

    Hướng dẫn tạo Keylogger bằng Notepad

    Thật sự thì đây không phải là Keylogger, nhưng cũng là một mẹo nhỏ nếu như bạn dụ được 1 gà mờ nào đó nhập Email và Password vào chương trình. Còn đối với bạn nào đang bắt đầu học lập trình thì đây cũng chính là những bước cơ bản của quá trình nhập/xuất dữ liệu Bạn các có thể tùy biến cho...