icare data recovery pro

  1. Gasuri

    Phần Mềm iCare Data Recovery Pro 8.2.0.0 - Phục hồi dữ liệu

    iCare Data Recovery là một phần mềm phục hồi dữ liệu mạnh mẽ giúp bạn giải cứu dữ liệu từ nhiều tình huống khác nhau bao gồm: lỗi đĩa, tấn công virus, hỏng, các sector xấu, phân vùng bị xóa, v.v. Phần mềm này có thể khôi phục bất kỳ tệp nào bao gồm: ảnh, tài liệu, nhạc, tệp rar và zip và nhiều...