hệ điều hành

   3 Kiếm 100K Từ MOMO (Cho thành viên chưa Đăng ký)
  1. hungkun

    Mời tải về Kali Linux 2017.2

    I. Những thay đổi về Tool trong Kali Linux 2017.2 hurl – Công cụ để mã hóa/giải mã hexa và URL phishery – Cho phép bạn chèn các xác thực SSL vào các URL giả mạo trong một văn bản Word ssh-audit – Công cụ kiểm tra phương thức mã hóa, banner, nén,.... của SSH Server apt2 –Công cụ kiểm thử tự...