giao diện ui

  1. TTTH0102

    Thủ Thuật Hướng dẫn bật giao diện Settings UI trên Windows 10 19H1

    Microsoft đang tập trung rất nhiều tính năng và cải tiến mới cho phiên bản Windows 10 19H1. Trước đó là một theme mới mang tên Theme Light và bây giờ là giao diện UI tron phần cài đặt (Settings). Nếu bạn là người dùng Insider thì có thể làm theo các bước sau để kích hoạt và trải nghiệm giao diện...