game phản kích mobile

  1. TrungShin

    Phản Kích Mobile - Game VTC sắp ra mắt thị trường Việt Nam

    Phản Kích Mobile - Một game mà VTC sắp sửa ra mắt thị trường Việt Nam . Trước mắt mình có trải nghiệm game này trên phiên bản quốc tế ( Fatal Raid ) Ở Việt Nam thì chắc cũng sắp ra mắt rồi đấy ,mình sẽ cập nhật cho các bạn khi nào có thông tin !