facebook ads

  1. vanchien123

    MIỄN PHÍ CÔNG CỤ HỖ TRỢ TARGET FACEBOOK ADS

    Chạy ads max phê bằng cách target chuẩn đến từng sợi tóc!!!... - Target vào post bất kỳ - Target vào profile bất kỳ - Target vào page bất kỳ - Target vào group bất kỳ - Target vào sự kiện bất kỳ - Target chi tiết đến ngày sinh - Target theo name/tên bất kỳ #TƯ_DUY_KHAI_THÁC - Chạy ads theo UID...
Top

Đã phát hiện AdBlock

Ái chà chà! không nên chặn quảng cáo trên web của chúng tôi!

phần mềm chặn quảng cáo thực hiện công việc tuyệt vời trong việc chặn quảng cáo, nhưng nó cũng chặn các tính năng hữu ích của trang web của chúng tôi. mình khuyên bạn nên tắt AdBlocker đi.

Ok! Tôi đã tắt nó