downvote

  1. Hắc Hường

    Facebook thử nghiệm tính năng "downvote" nhằm ngăn chặn comment ảnh hưởng xấu đến cộng đồng

    “Dislike" là tính năng rất nhiều người mong muốn xuất hiện trên Facebook, nhưng vì có thể gây ra nhiều hậu quả tiêu cực nên Facebook không muốn bổ sung. Tuy nhiên, vừa qua hãng xác nhận đang thử nghiệm một tính năng mới, cho phép “downvote" comment. Nút này chỉ xuất hiện trên comment và được...