download file pdf

  1. DuyTung

    Thủ Thuật Bật tính năng Download File PDF trên Google Chrome

    Google Chrome và hầu hết các trình duyệt phổ biến hiện nay đều được trang bị tính năng đọc file PDF, tức là người dùng chỉ cần có link file PDF là xem được ngay, không cần tải về nữa. Tính năng này rất tiện nhưng không phải lúc nào cũng cần mở, và nhiều lúc cần download thì không biết phải làm...