điện thoại

  1. LongEngie

    Share anh em stock rom LG G PRO 2

    Đây là link mà mình hay đi lấy stock rom gốc của LG G pro 2. Mình hay đi lấy để cài con lg của mình. Nó bao gồm các bản ở quốc gia khác nhau nhưng khi mình cài bản Hàn thì nó vẫn cài Tiếng Việt. Link đây: https://lg-kdz-firmware.com/lg-g-pro-2-firmware/62.html
  2. hungkun

    source code php tạo trang vi bitcoin giống coinbase

    Với BitcoinWallet PHP Script, bạn có thể dễ dàng tạo ra hệ thống Wallet của riêng Bitcoin, nhanh chóng và an toàn. Không cần phải chạy daemon bitcoind, kịch bản sử dụng API Wallet Block.io . Tính năng, đặc điểm Bootstrap 3 đã sẵn sàng jQuery đã sẵn sàng Thân thiện và thiết kế đáp ứng Quản lý...