đào tiền

  1. hungkun

    Cảnh báo: mã độc mới "đào tiền mã hóa chùa" đang lây lan rất nhanh qua Facebook, từ chính những ngườ

    Một loại mã độc mới đang lây lan rất nhanh qua Facebook Messenger và đang hoành hành ở Việt Nam từ ngày hôm qua 18/12/2017. Mã độc được phát tán lần này không quá tinh vi, nhưng lại đánh đúng vào tâm lý tò mò của người Việt Nam. Cụ thể mã độc sẽ tự động gửi một tập tin nén zip qua...