confirmation id

  1. N

    Share WEBSITE GET CONFIRMATION ID

    Sau khi có Key tương ứng với phiên bản đã cài trên máy, những công cụ sau đây sẽ hỗ trợ bạn Kích hoạt sản phẩm một cách nhanh chóng, đúng theo phương pháp byphone, chính chủ của Microsoft. 1. Tool hỗ trợ lấy Installation ID - Step 2 ⬇️ MSAct++ by Ratiborus ⬇️ MSAct Plus by Ratiborus (Pass ...