chrome ngon ram

  1. DuyTung

    Tin Tức Chrome ngốn nhiều RAM hơn bình thường, Google đỗ lỗi cho các bản vá lỗ hổng Spectre

    Google đang cố gắng để giảm khối lượng RAM mà trình duyệt Chrome chiếm dụng. Google tiết lộ rằng các bản vá lỗi Spectre của họ đã khiến trình duyệt Chrome ngốn nhiều RAM hơn bình thường. Trong một bài đăng trên blog, Google đã nêu chi tiết về tính năng Site Isolation mà họ vừa cập nhật cho...