chrome modern design

  1. Dat2013

    Tin Tức Chrome 69 với giao diện Material Design mới sẽ được tung ra cho tất cả người dùng trong tháng sau

    Hiện tại, người dùng cũng đã có thể kích hoạt giao diện mới trên cả Android và Windows, Mac, Linux bằng một mẹo nhỏ. Trong thời gian gần đây, Google đang triển khai phiên bản mới của Material Design cho các sản phẩm của họ. Sau Android P và Gmail, Chrome sẽ là sản phẩm tiếp theo được cập nhật...